Raport roczny 2016

Energa na tle branży

Grupa ENERGA jest jedną z czterech dużych zintegrowanych pionowo grup energetycznych działających w Polsce.

Koncerny są rozdzielone geograficznie pod względem obszarów, na których prowadzą działalność dystrybucji energii elektrycznej. Obszar działalności dystrybucyjnej ENERGA obejmuje północną i środkową Polskę.

Obszar dystrybucji najważniejszych koncernów energetycznych

Obszar dystrybucji najważniejszych koncernów energetycznych

ENERGA w porównaniu do pozostałych koncernów ma niewielki udział w wytwarzaniu konwencjonalnym. Grupa dysponuje jedną cieplną jednostką systemową o mocy osiągalnej 677 MW (Elektrownia Ostrołęka B). Jest to znacząco mniej niż w przypadku pozostałych koncernów, spośród których największą mocą osiągalną dysponuje Grupa PGE.

Odmienna sytuacja ma miejsce w obszarze energetyki odnawialnej, który był w ostatnich latach dynamicznie rozwijany w Grupie. Pod względem produkcji ze źródeł wodnych i wiatrowych ENERGA zajmuje drugie miejsce za PGE.

Porównanie SAIDI i SAIFI na podstawie danych za 2015 rok*

SAIDI (liczba minut / odbiorcę)

SAIFI (liczba zakłóceń / odbiorcę)

Porównanie długości linii na zatrudnionego i EBITDA do długości linii na podstawie danych za 2015 rok

Długość linii / zatrudnionego (km)

EBITDA (zł tys. /km linii)

W Segmencie Dystrybucja Grupy ENERGA, pod względem takich wskaźników jak długość linii i wartość regulacyjna aktywów dystrybucyjnych, plasuje się na trzecim miejscu, za Grupami PGE i Tauronem. ENERGA zajmuje pozycję lidera w zakresie niezawodności zasilania z najkrótszymi SAIDI i SAIFI wśród wszystkich grup energetycznych. Ze względu na uwarunkowania historyczne, zasięg usług dystrybucyjnych przekłada się na liczbę klientów w Segmencie Sprzedaż. Pod tym względem ENERGA również plasuje się na trzecim miejscu.

Porównanie wolumenu dystrybucji energii elektrycznej w I-III kwartale 2016 roku (TWh)*

Dystrybucja (TWh)

Porównanie produkcji energii elektrycznej ze źródeł wodnych i wiatrowych w I-III kwartale 2016 roku (GWh)1*

Produkcja energii elektrycznej z wody i wiatru (GWh)

*Na dzień sprawozdania brak publicznie dostępnych danych porównywalnych za 2016 rok.

Porównanie wolumenu sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych w I-III kwartale 2016 roku (TWh)*

Sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych (TWh)

*Na dzień sprawozdania brak publicznie dostępnych danych porównywalnych za 2016 rok.

1 Dane dla ENEA uwzględniają sprzedaż gazu ziemnego do klientów końcowych

W Segmencie Sprzedaż ENERGA znajduje się na trzecim miejscu pod względem wolumenu sprzedaży do klientów końcowych. Analogicznie do Segmentu Dystrybucja, pierwsze miejsce w tym obszarze zajmuje PGE i Tauron. ENEA po III kwartałach 2016 roku znajdowała się na czwartym miejscu, lecz należy podkreślić, że poziom sprzedaży jest bardzo zbliżony do poziomu ENERGA. Pod względem rentowności Segmentu Sprzedaż, ENERGA znajdowała się po III kwartałach 2016 roku za ENEA na ostatnim miejscu spośród spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Wpłynęło na to m.in. nieproporcjonalnie wysokie obciążenie wyniku z tytułu pełnienia obowiązków sprzedawcy zobowiązanego dla źródeł OZE.

Zobacz też