Raport roczny 2016

Rok 2016 w liczbach

 • 2 027

  mln zł EBITDA

 • 1,6

  mld zł nakładów przeznaczonych w 2016 roku na inwestycje w całej Polsce

 • 147

  mln zł zysku netto

 • 20%

  marży na poziomie EBITDA w 2016 roku

 • 203

  mln zł wypłaconej dywidendy z zysku za 2015 rok

Segmenty biznesowe

 1. Dystrybucja

  Dystrybucja

  85%

  udział Segmentu Dystrybucji w zysku EBITDA Grupy

  zobacz wideo
 2. Wytwarzanie

  Wytwarzanie

  1,34

  GWe łącznej mocy wytwórczej, z czego 38% stanowią OZE

  zobacz wideo
 3. Sprzedaz

  Sprzedaż

  19,6

  TWh energii elektrycznej sprzedanej do odbiorców końcowych

  zobacz wideo

Kierunki rozwoju

Poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów

czytaj więcej

Nowa strategia na nowe czasy: dwa cele, pięć programów

czytaj więcej

189 mln zł nakłady przeznaczone w 2016 r. na badania, rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

czytaj więcej

Dostrzegam obszary, gdzie możemy znacznie bardziej wykorzystać potencjał wzrostu i efekt synergii. Naszym celem jest zdecydowana poprawa efektywności funkcjonowania Grupy, jakości świadczonych usług, pozycji rynkowej oraz zdolności do realizowania inwestycji. W 2017 roku Grupa Energa przejdzie proces takiej organizacji podmiotu, która zapewni lepsze, efektywniejsze działania. Nowy model Grupy z całą pewnością umożliwi stosowanie rozwiązań optymalnych dla wszystkich stron tego procesu.

Daniel Obajtek,
Prezes Zarządu Energa SA

Odpowiedzialność społeczna

Grupa Energa od lat dba o zachowanie odpowiednich proporcji między swoją działalnością biznesową a otoczeniem.

czytaj więcej

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu to dla Grupy Energa sposób na realizację celów biznesowych i misji „poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów”. Dbamy o zachowanie odpowiednich proporcji między działalnością operacyjną, etyką, ekologią i potrzebami wszystkich interesariuszy.

Wyniki finansowe

Wykres
 1. 2 027

  EBITDA (mln zł)

 2. 10 181

  przychody (mln zł)

 3. 147

  zysk (mln zł)