Raport roczny 2016

Obszary ryzyka

Ryzyka w obszarze strategicznym

Ryzyka w obszarze operacyjnym

Ryzyka w obszarze prawno – regulacyjnym

Ryzyka w obszarze finansowym

Podmioty wchodzące w skład Grupy Energa wstępują w różnego rodzaju umowy finansowe, które generują ryzyka finansowe i rynkowe. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

Zobacz też