Raport roczny 2016

Perspektywy rozwoju i realizacji strategii w 2017 roku

Nadrzędnym celem ENERGA jest wzrost wartości firmy gwarantujący zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Poprzez duży udział działalności regulowanej w strukturze biznesowej Grupa utrzymuje status przedsiębiorstwa o niskim profilu ryzyka. W efekcie jest relatywnie odporna na niekorzystne zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej. Ponadto Grupa realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadrzędny cel Grupy ENERGA

Wzrost wartości firmy gwarantujący zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy

Segmenty

Kierunki inwestycyjne służące realizacji celów Segmentów

Zobacz też