Raport roczny 2016

Relacje inwestorskie

Biuro Relacji Inwestorskich Energa SA

Biuro Relacji Inwestorskich Energa SA dba o efektywną komunikację ze wszystkimi grupami interesariuszy. W 2016 roku zrealizowano szereg działań. mających na celu zwiększenie efektywnej komunikacji na rynku kapitałowym, m.in.:

Relacje inwestorskie

W swoich działaniach Departament Relacji Inwestorskich wykorzystuje dwujęzyczną stronę internetową, którą aktualizuje na bieżąco o najważniejsze informacje o Grupie w postaci m.in. kwartalnych prezentacji wynikowych czy faktograficznych podsumowań tzw. factsheet. Uczestnicy rynku mogą zapoznać się z zasadami, jakie Spółka stosuje w relacjach inwestorskich – na stronie zamieszczona jest Polityka informacyjna.

Notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wykres kursu akcji Spółki ENERGA SA w okresie od debiutu (tj. 11 grudnia 2013 roku) do 31 grudnia 2016 roku

Zmiana kursu akcji ENERGA w 2016 roku w porównaniu do indeksów akcji

Zobacz też