Raport roczny 2016

Segment dystrybucja

Dystrybucja

Dystrybucja

Podstawowy dla rentowności operacyjnej Grupy segment działalności polegającej na dystrybucji energii elektrycznej, która jest w Polsce działalnością regulowaną, prowadzoną w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Grupa Energa pozostaje naturalnym monopolistą na terenie północnej i środkowej Polski, gdzie znajdują się jej aktywa dystrybucyjne.

Obszar dystrybucji energii elektrycznej spółki ENERGA-OPERATOR SA

Obszar dystrybucji

Liczba odbiorców ENERGA-OPERATOR SA w tysiącach

W 2016 roku spółka ENERGA-OPERATOR SA zanotowała wzrost liczby klientów o 1% w stosunku do ubiegłego roku. Na koniec 2016 roku spółka miała 3 007 tys. klientów

Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych (TWh)

W 2016 roku wolumen dostarczonej energii elektrycznej był wyższy w stosunku do roku poprzedniego średnio o 1%. Wzrost wolumenu nastąpił przede wszystkim w niskomarżowej grupie B (wzrost liczby klientów), natomiast w grupie A utraciliśmy istotnego klienta (który przeszedł na własne źródło zasilania i sieć PSE). Spadek przeciętnej stawki dystrybucyjnej wyniósł prawie 2% r/r.

Zobacz też