Raport roczny 2016

Segment sprzedaż

Sprzedaż

Sprzedaż

Prowadzi sprzedaż energii elektrycznej, gazu i dodatkowych usług zarówno jako odrębnych produktów oraz w ramach pakietów do wszystkich segmentów klientów - od przemysłu poprzez duży, średni i mały biznes, a na gospodarstwach domowych kończąc. Liderem Segmentu jest ENERGA-OBRÓT SA

Rozmieszczenie Salonów Sprzedaży i Punktów Partnerskich spółki ENERGA-OBRÓT SA

Rozmieszczenie Salonów Sprzedaży i Punktów Partnerskich spółki ENERGA-OBRÓT SA

Struktura odbiorców finalnych spółki ENERGA-OBRÓT wg rodzaju klientów

Grupy taryfowe w ENERGA-OBRÓT na koniec 2015

Grupy taryfowe w ENERGA-OBRÓT na koniec 2016

Na koniec 2016 roku Grupa ENERGA obsługiwała 3 mln odbiorców, z czego przeszło 2,7 mln stanowili klienci taryfy G, a na pozostałą część składali się klienci grup taryfowych: C, B i A, w porządku malejącym.

Zobacz też