Raport roczny 2016

Segment wytwarzanie

Wytwarzanie

Wytwarzanie

Segment Wytwarzanie działa w oparciu o cztery linie biznesowe, a całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach Grupy na koniec 2016 roku wynosiła 1,3 GW.

Linie biznesowe Segmentu:

Rozmieszczenie głównych aktywów wytwórczych Grupy ENERGA

Rozmieszczenie głównych aktywów wytwórczych Grupy ENERGA

Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc jest generowana w zróżnicowanych źródłach energii, takich jak: węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika. Główne paliwo wykorzystywane przez Grupę ENERGA do produkcji energii elektrycznej i ciepła to węgiel kamienny. Jednocześnie Grupa ENERGA zajmuje wiodącą pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem.

W ciągu 2016 roku Grupa wytworzyła 3,9 TWh energii elektrycznej brutto.

Źródła energii generowanej w elektrowniach Grupy ENERGA:

Zobacz też