Raport roczny 2016

Struktura i model zarządzania Grupą

Ważniejsze zmiany w strukturze i organizacji Grupy

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej ENERGA łącznie z podmiotem dominującym – spółką ENERGA SA, wchodziły 44 spółki. Spółki w Grupie pogrupowane są w trzy segmenty biznesowe, zarządzane przez spółki bezpośrednio zależne od ENERGA SA, będące liderami segmentów. Czwartą grupę stanowią tzw. Spółki Pozostałe, bezpośrednio zależne od ENERGA SA, świadczące usługi wspólne dla Grupy oraz realizujące zadania dla ENERGA SA.

Uproszczony schemat struktury organizacyjnej Grupy ENERGA

Uproszczony schemat struktury organizacyjnej Grupy ENERGA

Model zarządzania Grupą ENERGA

Od 2013 roku podstawowym dokumentem Grupy ENERGA określającym ogólne zasady jej zarządzania jest Ład Organizacyjny Grupy ENERGA. W 2016 roku dokument nie podlegał aktualizacjom. W październiku 2016 roku został powołany zespół, którego celem jest opracowanie nowego dokumentu, definiującego zasady współpracy pomiędzy spółkami w Grupie

Do pobrania: Zmiany w zasadach zarządzania Grupą i Spółką Energa SA

Zobacz też