Raport roczny 2016

Zarząd

W dniu 17 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o dokonaniu zmian w składzie zarządu Spółki. Obecna V Kadencja Zarządu Energa SA upływa z dniem 4 stycznia 2019 roku.

Zobacz też