Raport roczny 2016

Zarządzanie ryzykiem w Grupie ENERGA

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem w Grupie ENERGA

Celem zarządzania ryzykiem w Grupie ENERGA jest pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat szans i zagrożeń wynikających z poszczególnych obszarów działalności Grupy oraz jej otoczenia, świadome reagowanie na zidentyfikowane ryzyka, a tym samym usprawnienie procesu planowania oraz decyzyjności, a także wsparcie realizacji celów strategicznych i operacyjnych Grupy.

W Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ryzykiem w Grupie ENERGA (ZSZR) w roku 2016 nie wprowadzono istotnych zmian. W dalszym ciągu funkcjonuje on w oparciu o powszechnie stosowane standardy zarządzania ryzykiem, takie jak COSO II, FERMA i ISO 31000. Elementami tego systemu są: Polityka Zarządzania Ryzykiem w Grupie ENERGA, Metodyka Zarządzania Ryzykiem w Grupie ENERGA, jak również proces zarządzania ryzykiem, przedstawiony na schemacie poniżej:


Proces zarządzania ryzykiem

Zobacz też