Raport roczny 2016

Zatrudnienie w Grupie ENERGA

Zatrudnienie w Grupie ENERGA według stanu na dzień 31 grudnia 2013, 2014, 2015 i 2016 roku (w osobach)*

* z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych

Przeciętne zatrudnienie w Grupie ENERGA w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku (w etatach)*

* z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia w podziale na płeć, wiek i wykształcenie zostały zaprezentowane na poniższych wykresach.

Zatrudnienie w Grupie ENERGA według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku (w osobach) - płeć

Zatrudnienie w Grupie ENERGA według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku (w osobach) – wykształcenie

Zatrudnienie w Grupie ENERGA według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku (w osobach) - wiek

Zobacz też