Raport roczny 2016

Badania i rozwój

189 mln zł

Nakłady na badania, rozwój i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w Grupie ENERGA w 2016 roku

Grupa ENERGA konsekwentnie wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności. Realizowane projekty pozwalają Grupie poprawiać efektywność działania, a jej klientom osiągać wymierne korzyści. ENERGA ma ambicję być najbardziej nowoczesną grupą energetyczną w kraju, zarówno w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i procesowych, jak również kształtowania modelu rynku i otoczenia regulacyjnego.

Smart grid

Smart city

Magazynowanie energii

Mobilność elektryczna

Smart grid

Sieć inteligentna to sieć dystrybucyjna i powiązane z nią technologie informatyczno-telekomunikacyjne, integrujące w sposób inteligentny działania uczestników rynku energii elektrycznej (wytwórców, dystrybutorów i odbiorców). Dzięki temu możliwa jest poprawa niezawodności i efektywności dostaw oraz większe zaangażowanie odbiorców w wytwarzanie energii. Zwiększa się także efektywność energetyczna.

Smart city

Projektem z zakresu Smart city jest jest pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA w Toruniu. Działania inwestycyjne objęły m.on. modernizację oświetlenia sterowanego dedykowanym systemem teleinformatycznym, automatyzację sieci dystrybucyjnej i przygotowanie infrastruktury pomiarowej AMI oraz opracowanie i przetestowanie nowych produktów i taryf dla klientów.

Magazynowanie energii

Pierwszy w Polsce magazyn energii o mocy 0.75 MW i 1,5 MWh pojemności został dzisiaj wybudowany i uruchomiony w okolicach Pucka na Pomorzu przez Energę-Operator. Budowa lokalnego obszaru bilansowania jest elementem zwiększenia bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego spółki.

Mobilność elektryczna

Grupa ENERGA udostępniła dla użytkowników samochodów elektrycznych punkty ładowania, które zlokalizowane są na terenie Trójmiasta. Operatorem sieci ładowania jest Enspirion Sp. z o. o. (spółka Grupy ENERGA).

Zobacz też