Raport roczny 2016

Działalność Grupy Energa, Misja i wizja

Misja i Wizja

Misja

Misja

Rozwijamy się dostarczając najlepsze rozwiązania naszym klientom.

Wizja

Wizja

W zrównoważony sposób realizujemy cele akcjonariuszy, klientów pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Wartości

Grupa Energa realizuje swoje cele w oparciu o cztery podstawowe wartości:

Obszary działalności

Działalność Grupy Kapitałowej Energa jest skoncentrowana w trzech kluczowych segmentach działalności:

Zobacz też